Mi kreiramo vaš digitalni svet.

LBS Team D.O.O. ( “LBS Team”) je tim ljudi koji je 2009. godine formirao Željko Subašić, poznatiji kao Poslednji Skaut.
Naš tim bavi se pre svega webom i community managementom, savetovanjem, izradom različitih internet servisa, analitikom društvenih mreža i sličnim poslovima koji omogućavaju pojedincima i kompanijama da bolje, lakše i lepše posluju na svetskoj globalnoj mreži!

“LBS Team” je agencija za savetovanje i sprovođenje komunikacije i odnosa s javnošću koja klijentima pruža zaokruženu paletu usluga koje se tiču stvaranja i održavanja reputacije u javnosti.

“LBS Team” može vam pružiti usluge od analize, preko savetovanja, planiranja do realizacije prisustva u javnosti, bilo da se radi o offline ili online (društvene mreže i sl.) prisustvu kao vidu najjeftinije komunikacije koja dospeva do ogromnog broja pojedinaca i organizacija.

Iskusni profesionalci koji prate trendove analiziraće vaše potrebe, planirati vaše dalje aktivnosti i sve ih, na najkvalitetniji način, sprovesti u skladu sa vašim potrebama.

Članovi tima imaju višegodišnje ili i decenijsko iskustvo u komunikaciji i odnosima s javnošću u oblasti telekomunikacija, maloprodaje, hemijske industrije, državnih organa, TV kanala, filmske produkcije, renomiranih turističkih i ugostiteljskih objekata izdavačkih kuća, kao i edukacija iz oblasti komunikacije nevladinih organizacija, različitih projekata finansiranih od strane EU ili drugih inostranih fondova, pojedinaca i privrednih društava.

“LBS Team” vam omogućava:

Analiziranje, planiranje, sprovođenje komunikacije i savetovanje u vezi sa online nastupom i nastupom u javnosti kroz klasične medije

Unapređenje reputacije kroz klasične i online medije

Pisanje i distribuciju saopštenja za javnost, prilagođenih kanalima komunikacije, uz maksimalnu moguću zastupljenost u medijima

Saradnju sa internet portalima i svim drugim medijima

Građenje i održavanje odnosa sa tzv. “web zajednicom” i njenim uticajnim i značajnim pojedincima i najčitanijim lokacijama

Savetovanje u oblasti odnosa s javnošću i krizne komunikacije

Edukaciju iz oblasti odnosa s javnošću, posebno kroz kurseve i ad-hoc obuke (za grupe ili pojedince) na temu nastupa u medijima i komunikacije na internetu

KOMUNIKACIJA NA INTERNETU I DRUŠTVENIM MREŽAMA

Ako vas nema na internetu, kao i da ne postojite!” – kažu. A ako vas nema na društvenim mrežama, gubite milionsku publiku za male pare, a stičete imidž staromodnog i zatvorenog.

Kreiranje naloga i komunikacija na društvenim mrežama unapređuje vaše poslovanje. Internet nije oglasna tabla, internet nije mesto za puku poruku, internet je mesto gde ćete neprekidno i u realnom vremenu komunicirati sa svojim klijentima i kupcima, otvoreno i na obostrano zadovoljstvo i korist. Internet, a naročito sajtovi za društveno umrežavanje, pružaju priliku da stvorite neverovatnu vrednost i ROI (povraćaj od uloženog kapitala). Što više međusobnih veza i načina za deljenje postoji među ljudima, to se informacije lakše, brže i šire dele, čime se ostvaruje vrednost koja prevazilazi troškove.

Koliko vas to košta? Zakup jednog bilborda košta oko 300€ na 15 dana. Da bi se bilbord registrovao u mozgu posmatrača potrebno je 7 sekundi, pa je maksimalan broj preporučljivih reči na bilbordu 8. Kreiranje, održavanje i promotivne aktivnosti na društvenim mrežama na mesečnom nivou za ISTU cenu znači: deljenje neograničenih sadržaja, stvaranje korisnih viralnih efekata, iskoristiti činjenicu da 25% muške i 20% ženske populacije provodi više od 6h na internet, te da u Srbiji ima oko 3,5 miliona korisnika Facebooka.

U našem radu oslanjamo se na osluškivanje potreba klijenata, upućujemo “adresirane” poruke koje neće biti uniformne već će ići na lične želje i potrebe i u kojima će korisnik prepoznati emociju, koja i jeste najvažniji razlog zbog kog se klijenti drže nekog brenda. Rast broja fanova zavisi od aktivnosti brenda/klijenta.

“LBS Team” klijentu obezbeđuje kreiranje, neprekidno održavanje i promovisanje sadržaja, implementaciju komplementarnih kampanja koje klijent sprovodi u offline medijima, kvizova, kao i drugih sadržaja. Svaki klijent ima svog account managera, koji mu je na raspolaganju 24/7.

Uvek se trudimo da sadržaji koje delimo u ime klijenta budu smisleni za ljude do kojih želimo dopreti i istovremeno u tesnoj vezi sa drugim ciljevima kompanije i deo objedinjene komunikacije koja se sprovodi i kroz klasične, tzv. offline medije.